Count Application ID Name Father Name Merit Point
1 BLC22LLB1571 BAPAN GHOSH ANIL GHOSH 94.25
2 BLC22LLB1748 ANWESHA BASAK ARABINDU BASAK 94
3 BLC22LLB2080 MOUSUMI PAUL KALA CHAND PAUL 94
4 BLC22LLB1548 PUJA PAUL BABLU PAUL 93
5 BLC22LLB1569 ASISH GHOSH RAMDHAN GHOSH 91
6 BLC22LLB1680 URMI PAUL SANATAN PAUL 89.75
7 BLC22LLB1931 ASMITA GHOSH RANABRATA GHOSH 89
8 BLC22LLB1969 TANAYA BISWAS TARUN KUMAR BISWAS 89
9 BLC22LLB1519 ARUP SHIL ARUN KUMAR SHIL 88.25
10 BLC22LLB1599 SUBHAJIT DAS SAMIRAN DAS 88.25
11 BLC22LLB2068 DEEPPRIYA DUTTA DIPAK DUTTA 88.25
12 BLC22LLB1819 SUJAY MODAK PROBIR MODAK 87
13 BLC22LLB1892 UJJAYE KUNDU UTTAM KUNDU 86.25
14 BLC22LLB1593 MAMLIKA SARKAR MOKSEDUR SARKAR 85.75
15 BLC22LLB1536 CHINMAY GHOSH RINTU KUMAR GHOSH 84.25
16 BLC22LLB1670 DURJOY SUTRADHAR BIPLAB SUTRADHAR 83.75
17 BLC22LLB1714 PRARTHANA PAUL BIBHORE PAUL 83.75
18 BLC22LLB2017 TANISHA RAKSHIT TUSHAR KANTI RAKSHIT 83.75
19 BLC22LLB1924 SNEHA KARMAKAR SUSHIL KARMAKAR 83.25
20 BLC22LLB2065 RIJWAN KHAN RIAJAT KHAN 83
21 BLC22LLB1988 MANJUSRI DAS NIMESH DAS 82.75
22 BLC22LLB1775 DIBAKAR BASAK RATAN BASAK 81.75
23 BLC22LLB1929 MD RAIHAN SARKAR LATE SAHANOOR SARKAR 80.5
24 BLC22LLB2117 GOURAB SARKAR RANJIT SARKAR 80.25
25 BLC22LLB1852 GOURAV GHOSH UTTAM GHOSH 79.5
26 BLC22LLB1888 ARGHA SAHU KAMAL SAHU 79.25
27 BLC22LLB2125 SURYA BASAK JAYDEB BASAK 78.6125
28 BLC22LLB2075 SWATI KUMARI SAH LATE SUDESHWAR SAH 78.1375
29 BLC22LLB1962 RAMCHANDRA KARMAKAR SHYAMAL KARMAKAR 77.75
30 BLC22LLB1719 RINKI SARKAR DIPAK SARKAR 77.5
31 BLC22LLB1767 RIMI SARKAR RAJJAK ALI MIAH 75.75
32 BLC22LLB2058 RAJIB MODAK MANIK MODAK 75.5
33 BLC22LLB2040 SNEHA GHOSH SAILESH GHOSH 74.25
34 BLC22LLB1961 KEYA DEY NIKHIL DEY 73.25
35 BLC22LLB2091 DEBJIT GHOSH GANESH GHOSH 73.25
36 BLC22LLB1633 RAJAT KARMAKAR RATAN KARMAKAR 72.75
37 BLC22LLB1875 SUROJIT SHIL SUBHASH SHIL 72.5
38 BLC22LLB1827 CHINMAY SARKAR BIRENDRA NATH SARKAR 72.225
39 BLC22LLB1883 ASHISH PRAMANIK GOPAL PRAMANIK 72
40 BLC22LLB1726 PURNIMA SAHA PINTU SAHA 70
41 BLC22LLB1966 BIPUL PRASAD NIRMAL PRASAD 70
42 BLC22LLB1695 SUNAYANI MONDAL SUNANDAN MONDAL 69.825
43 BLC22LLB1654 AISHI GHOSH SASHANKA GHOSH 68.75
44 BLC22LLB1800 MANDIRA LALA LATE MILAN KUMAR LALA 66.75
45 BLC22LLB2116 KRISHNA ROY NITAI ROY 66
46 BLC22LLB1798 GUDDU TANTRA KRISHNA TANTRA 62.75
47 BLC22LLB1574 RANAJIT SAHA SWAPAN SAHA 59.25
48 BLC22LLB1685 JULKAR NAIN IMRAN ALAM 52.4875
49 BLC22LLB1729 SUKDEB SHIL PRABHASH CHANDRA SHIL 48.45